Huisregels

Huisregels Sportpark Keep Moving

 • Het betreden en het gebruik maken van de faciliteiten op het terrein van Sportpark Keep Moving is geheel op eigen risico.
 • Op het terrein van Sportpark Keep Moving dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Medewerkers van Sportpark Keep Moving hebben te allen tijden het recht om u te controleren op uw toegangsbewijs.
 • De instructies van de instructeurs dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten. Sportpark Keep Moving kan een ieder weigeren deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Sportpark een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
 • Iedere Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat aan sportbeoefening risico’s op letsel verbonden zijn.
 • De deelnemer dient zich correct te gedragen tijdens een van de activiteiten en dient ook te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen. Bij herhaaldelijk wangedrag kan deelnemer de toegang tot Sportpark worden ontzegd.
 • Roken op het terrein is verboden.
 • Glaswerk op het terrein is verboden.
 • Behandel elkaar met respect
Hey sportieveling! :-) Hoe kan ik jou helpen?